Tlf: 981 57 46 57 - Mail info@cdlg.es

La historia del arte en la sociedad en red

18 de marzo no Salón Nobre de Fonseca. En plena era da comunicación, a historia da arte debe reformular a maneira de facer chegar ao público os seus estudos e investigacións. É necesario reflexionar sobre a conveniencia de redefinir a forma de transmitir os discursos e dunha precisa revisión dos contidos.